دلم مست و لبم مست و سرم مست / بخون ای دل که صبرم رفته از دست
بخون ای دل محرم اومد از راه / بخون اجر تو با عباس بی دست . . .
عرض تسلیت و تعزیت بمناسبت آغاز ایام عزای حسینی

  • لحظه پرواز علمدار
    ماه توکه میرسد........
  •                     مشکی دگردلگیرنیست.....