ی سلام ب نفس جونی های خودم ...من نازی کوچیک شما ب دلیل تراکم بالای درس هام /خیرسرم نهایی دارم/ازاین ب بعد ی خورده دیردیرمیام .همتونودوس دارم .دلمم براتون تنگ میشه .شبتون پر ستاره.

اینم واسه همه ی عزیزای دلم....