دوستای وبلاگی عزیز از حرف هرکدوم از بچه ها که خوشتون اومد واسه اون وبه اسمش واسش کامنت بزارین مرسی.

چای می نوشیدم یکباره دل تنگ شدم  .......بغض کردم واشک در چشمانم حلقه زد.....

همه با تعجب نگاهم کردند!!!!!!!!!!!!!!!!!!

لبخند تلخی زدم وگفتم :چقد داغ بود.....

این پست حرف دل ریحانه وعشقشه.

خیلی سخته یکی رو دوست داشته باشی وبدونی اونم دوست داره امانتونی بهش برسی .خیلی سخته بخاطر اطرافیانت مجبور بشی ازش فاصله بگیری خیلی سخته پنهونی دوسش داشته باشی .خیلی سخته ........خیلی.........

این حرف دل فاطمه وهمسرشونه.

 

بزن به سلامتی دختری که سر سفره عقدش به جای گفتن بااجازه ی بزگتراگفت:

بااجازه ی عشقی که نذاشتن بهش برسم

این پست از محدثه جون وعشقشه.

شاگردی از استادش پرسید :عشق چیست؟استاد در جواب گفت:به گندم زار برو وپرخوشه ترین گندم را بیاور اما یادت باشد هنگام عبور دیگر نمیتوانی به عقب بازگردی شاگردرفت و بعداززمان طولانی بازگشت استاد پرسیدچه اوردی؟شاگرد باحسرت جواب داد :هیچ!!!!هرچه جلوتر میرفتم خوشه های پرپشت تری میدیدم به امید پیداکردن پربارترین تاانتهای گندم زار رفتم.استاد گفت:عشق یعنی همین.

این پست هم از طرف مطهره جونه و عشقش.

هرچند نمی دانم خوابهایت راباکه شریکی....اما هنوز شریک تمام بیخوابی های من تویی!!!!!!!!!!!!!!!!!

این پستم از طرف فاطی جون و عشقشه

غم قفس بکنار عقاب راپیرمیکند .............

پرواز زاغ های بی سروپا........

این پست دوس داشتنی هم از پیمان و...... است.