چراهمش به سلامتی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

این دفعه توروح همه اونایی که خیانت میکنن ...................

توروح همه اونایی که ادمو وابسته میکنن وبعدش خیلی راحت ولت میکنن .................

توروح همه بی معرفتا....................

توروح همه نامردا..........

توروح همه اونایی که فقط ادعای ادم بودن میکنن..................