سلام غریبه

مراخیال تو.....بیخیال عالم است....

طناب.....

طناب را به گردنم انداختند گفتند اخرین آرزویت؟؟؟ گفتم دیدن یار.....گفتندخسته است.....تاصبح طناب می بافت..... پرسیدند دوستش داری؟گفتم دنیای من است..... گفتنددوستت دارد ... ادامه مطلب
/ 31 نظر / 16 بازدید
بهمن 96
1 پست
مهر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
1 پست